Home Soulgraphy MMM PINK! BPeMpire Om nom nomagon Bamboche Contact Ask me anything Submit Following Likes Archive Random RSS Mobile Tumblr
yumz!

Despre expoziţie

Castelul Peleş se constituie în cel mai important depozitar din România al creaţiei lui Gustav Klimt în cadrul atelierului Künstler-Compagnie. Lucrările au fost realizate în intervalul 1883-1886, la comanda Regelui Carol I de către tinerii pictori vienezi Gustav Klimt, Ernst Klimt şi Franz Matsch. Künstler-Compagnie a fost un atelier de pictură, activ între anii 1879-1892, satisfăcând comenzi de decoraţie a unor edificii private şi publice, pe tot cuprinsul Imperiului Austro-ungar şi în afara graniţelor lui. La cinci ani de la fondarea acestuia, în anul 1883, cei trei artişti primesc, prima mare comandă. Lucrarea consta în ilustrarea a trei programe tematice, destinate decorării reşedinţei de la Sinaia, a regelui României. Tinerii pictori executaseră intre 1879-1883, alte două comenzi importante pentru marele şantier vienez Ringstrasse, în colaborare cu foştii lor profesori de la Kunstgewerbeschule. Începând cu anul 1886, compania va fi angajată pentru ample proiecte de decoraţie, Hermesvilla (proprietatea împărătesei Elisabeta de Habsburg) şi edificii monumentale de pe Ringstrasse, Burgtheater, Kunsthistorisches Museum etc.

Realizarea unor opere de artă în colaborare, în cadrul atelierului, ridică cel puţin o întrebare: care a fost rolul fiecăruia dintre fraţii Klimt? După cum indică Gerbert Giese, Ernst pare a fi jucat un rol subordonat, cel puţin pentru început, în relaţia cu colegii săi, din cauza vârstei. I se repartiza, astfel, realizarea ancadramentelor de compoziţii şi a fundalurilor, există şi excepţii după cum vom vedea. Gustav Klimt şi Franz Matsch elaborau fiecare câte un proiect privitor la lucrarea ce le era comandată. Mapele de schiţe pictate şi acuarelele erau supuse analizei şi opţiunii comanditarului, care alegea fie o soluţie individuală, fie una intermediară, ce combina ambele proiecte. Este de presupus că aşa s-a întâmplat şi în cazul comenzilor făcute de suveranul român şi în acest sens ar fi interesant de identificat schiţele pregătitoare pentru decoraţia de la Peleş. Condiţiile pe care cópiile urmau să le îndeplinească le-am văzut mai sus. De asemenea am putut identifica o posibilă modalitate de recomandare a atelierului Künstler-Compagnie.

În ceea ce priveşte mărturiile precise, privitoare la comandă, singurele găsite, până în momentul de faţă, sunt trei documente. Este vorba, în primul rând de o chitanţă semnată Joseph Kott, referitoare la realizarea, de către acesta, a decoraţiei micului teatru: friza şi pictura de plafon şi o serie de cópii pentru Marele salon, picturi pentru care J. Kott a primit suma de 1886 de florini. Având în vedere faptul că decoraţia Sălii de teatru a fost realizată, conform semnăturilor de pe lucrări, de Gustav Klimt şi de Franz Matsch, este plauzibil ca, într-o primă etapă, Künstler-Compagnie să fi lucrat cu firma lui Joseph Kott. Acestui document i se adaugă alte două chitanţe vamale, dovedind faptul că Gustav Klimt şi Franz Matsch, în 1885 şi Ernst Klimt, în 1886, depuneau la punctul vamal al unei gări din Viena lăzi cu tablouri pentru a fi expediate la Castelul Peleş.

Lucrările aflate şi astăzi la faţa locului se pot grupa în trei categorii distincte: Galeria de strămoşi a Castelului Peleş, strămoşii regelui, din Casa de Hohenzollern; cópiile după opere de mari maeştri şi opere originale aflate în Sala de teatru şi pe plafonul Scării de onoare. Toate acestea vor fi expuse începând cu luna Septembrie în sălile de expoziţie ale Castelului Peleş.

(Source: vimeo.com)

freundevonfreunden:

Keanu Reeves makes a documentary: Side By Side

Keanu Reeves produces a documentary, discussing with master directors such as David Lynch, David Fincher, Martin Scorsese, the hot topic of film versus digital. 

Throughout the film, important questions are raised and certainly bring forth interesting critiques. It seems as though a new medium as arrived that allows not only professionals, but as well beginners to start making their own movies, which of course carries many positive aspects.

Things are now possible that before seemed unimaginable. But is the overall aesthetic of film really replaceable by the new digital form? Find more information about this documentary on its official website

Walking in the Rain - Deniz Senyesil
Lady Of The Deep by Jacques de Vos

Lady Of The Deep by Jacques de Vos

I may have posted this before. 

Woody Allen’s Play It Again, Sam

God is the solitude of men. There was only me: I alone decided to commit Evil; alone, I invented Good. I am the one who cheated, I am the one who performed miracles, I am the one accusing myself today, I alone can absolve myself; me, the man.
Jean-Paul Sartre, The Devil and the Good Lord (1951)

(Source: poeticsofdeath, via fuckyeahexistentialism)

laughingsquid:

British Artist Creates Submersible Wheelchair She Can Pilot Underwater
Death is not an event in life: we do not live to experience death. If we take eternity to mean not infinite temporal duration but timelessness, then eternal life belongs to those who live in the present. Our life has no end in the way in which our visual field has no limits.

Ludwig Wittgenstein (via azspot)

repeat after me: our life has no end in the way in which our visual field has no limits.

(via fuckyeahexistentialism)

Beautiful porcelain pieces by Romanian creative duo Madalina Andronic & Claudiu Stefan. More of their work here.

the-awesome-project:

unique porcelain bowl | plate | spoon | cutlery rest | napkin ring
underglaze decoration + dishwasher safe
RESERVED

Beautiful porcelain pieces by Romanian creative duo Madalina Andronic & Claudiu Stefan. More of their work here.

the-awesome-project:

unique porcelain bowl | plate | spoon | cutlery rest | napkin ring

underglaze decoration + dishwasher safe

RESERVED

It suddenly struck me that that tiny pea, pretty and blue, was the Earth. I put up my thumb and shut one eye, and my thumb blotted out the planet Earth. I didn’t feel like a giant. I felt very, very small.
Neil Armstrong  (via alecshao)

(Source: pavorst, via likeafieldmouse)

Because in the end, you won’t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain.
Jack Kerouac, The Dharma Bums (via arpeggia)

(Source: crimson-arms, via suffering-in-the-labyrinth)

My solitude doesn’t depend on the presence or absence of people… I hate who steals my solitude without, in exchange, offering me true company.

Nietzsche  (via heartmindawakening)

@changeyourmind :P

(Source: motleycoat, via heartbloodspirit)

Dedicatie Fratelui Shooroob! Merci, Maestre! :))*

lacarpa:

jenmussari